Til lærere

På denne side kan du finde informationer om, hvordan du som lærer kan hjælpe dine ordblinde elever.

Den dysleksivenlige skole

Ordblindeforeningen

Til lærere

Som lærer kan du hos ordblindeforeningen få viden og gode råd om at arbejde med ordblinde elever i grundskolen.

Viden om

Forebyggelse af afkodningsvanskeligheder

Afkodningsvanskeligheder i de første skoleår er et tidligt risikotegn på ordblindhed. Fagprofessionelle i skolen kan forebygge og reducere senere afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed, gennem tidlige indsatser allerede i børnehaveklasse og 1. klasse. Læs mere her.

Læseteknologi

Lær at læse strategisk

Signe Elmstrøm, adjunkt på UC SYD, har udviklet et undervisningsmateriale, der skal støtte elever med ordblindhed i at læse med læseteknologi.

Ordblindhed

Definition

Her kan du læse om, hvad ordblindhed er.

Beskrivelse

Ordblindetesten

Her kan du læse om den nationale tværgående ordblindetest.

Beskrivelse

Risikotest for ordblindhed

Her kan du læse om risikotesten for ordblindhed.

Tag ordet med dig!

Ordkendskabsundervisning

Læs om forsknings- og udviklingsprojektet Tag ordet med dig!

Viden

Ordblindevenlige miljøer

Line Leth Jørgensen er læsevejleder og læsekonsulent i Hillerød. Her præsenterer hun i en video og uddybende artikel og tanker om ordblindevenlige miljøer.

2018

Egmont Rapporten

Læs Egmont Rapporten fra 2018 her