Ordblindevenlig didaktik i skolen

Gennem video og artikler giver GODS – Guide til ordblindevenlig didaktik i skolen – inspiration til ordblindevenlig didaktik og samarbejde.

Bag om GODS

Her får du viden om GODS-projektet i både tekst og levende billeder.

Skoleleder af en ordblindevenlig skole

Skolelederen har en afgørende rolle i det pædagogiske samspil om elevernes læse- og skrivefærdigheder.

Når læse- og skriveteknologien driller

Filmen giver gode råd om at forebygge de tekniske barrierer og opfordrer lærere til at tænke løsningsorienteret i selve situationen.

Didaktik, der gavner ordblinde elever i fagene

Artiklen anviser veje til at justere sin didaktik, så den i højere grad imødekommer ordblinde elevers behov for at lære på en anden måde end de fleste elever. Det kræver viden om ordblindhed – og planlægning.

På vej mod ordblindevenlige læringsmiljøer

Når et læringsmiljø er ordblindevenligt, betyder det, at undervisningen og skolesamarbejdet tilrettelægges, så ordblindebarrierer i videst mulige omfang forebygges.

Temamøde om ordblindhed og læse- og skriveteknologi

Hvordan kan man afholde temamøder om ordblindhed og læse- og skriveteknologi for hele skolens personale, så alle er klædt tilstrækkeligt på til at støtte ordblinde elever i deres undervisning?

Kollegacoaching i en ordblindevenlig skole

Denne artikel giver gode råd til, hvordan du som læsevejleder kan coache dine kolleger, så I kan understøtte jeres ordblinde elevers faglige trivsel