Ansøgninger

Ansøgningsfrister til kurser afholdt af KCL

15. marts Ny i KCL
1. maj Kommende 4. klasse
1. juni Kommende 7. + 8. klasse

Ansøgningsfrist: 1. maj

 • Kurset afholdes i løbet af næste skoleår, hvor eleverne går i 4. klasse.
 • Læsevejlederen starter selvbetjeningløsningen for kommende 4. klasser.
 • Læsevejlederen giver skolens sekretær besked om at koble KCL på elevsagen i SBSYS.
 • Læsevejlederen noterer elevens navn i skolelisten under sagen "Netværksmøde læsevejledere" i Nemsag/SBSYS.
 • Alle testresultater skal være tilgængelige i elevsagen i Nemsag/SBSYS eller i Hjernen&Hjertet.

 

 • Følgende SKAL være tilgængelig:
  • DVO-Screening
  • Testbatteriet
  • Ordblindetesten
  • Sprogvurdering
  • Risikotest
 • Følgende MÅ være tilgængelig:
  • Resultater fra TLH
  • Bogstavkendskab
  • Læseforståelsestest

Ansøgningsfrist: 15. marts

 • Kurset afholdes i foråret.
 • Kurset henvender sig til ordblinde elever, der ikke tidligere har været på kompetencecenterets forløb.
 • Læsevejlederen starter selvbetjeningløsningen Nye elever i KCL.
 • Læsevejlederen giver skolens sekretær besked om at koble KCL på elevsagen i SBSYS.
 • Læsevejlederen noterer elevens navn i skolelisten under sagen "Netværksmøde læsevejledere" i Nemsag/SBSYS.
 • Alle testresultater skal være tilgængelige i elevsagen i Nemsag/SBSYS  eller i Hjernen&Hjertet.

 

 • Følgende SKAL være tilgængelig:
  • DVO-Screening eller Elbros ordlister 40/40
  • Testbatteriet (kun i mellemtrinnet)
 • Følgende MÅ være tilgængelig:
  • Ordblindetesten
  • Resultater fra TLH
  • Bogstavkendskab
  • Læseforståelsestest
  • Sprogvurdering
  • Risikotest

Ansøgningsfrist: 1. juni 

 • Læsevejlederen gennemgår eleverne i skolelisten under sagen "Netværksmøde læsevejledere" i Nemsag/SBSYS.
 • Ud for eleverne i nuværende 6. klasse noteres, hvilken overbygningsskole eleven skal fortsætte på.
 • Hvis det vurderes, at eleven ikke har brug for et kursus i AppWriter i 7. klasse, noteres dette også.

 

 • For elever, der ikke tidligere har været på kursus ved KCL, noteres disse elever på listen under nye elever.
  • For disse elever skal der sendes en ansøgning med selvbetjeningsløsningen Ny i KCL. Se mere om dette i beskrivelsen for dette.

Ansøgningsfrist: 1. juni

 • Læsevejlederen gennemgår eleverne i skolelisten under sagen "Netværksmøde læsevejledere" i Nemsag/SBSYS.
 • Ud for eleverne i nuværende 7. klasse noteres det, hvis det vurderes, at eleven ikke skal anvende AppWriter til afgangsprøverne, og dermed ikke skal have kursus ved KCL i 8. klasse.

 

 • For elever, der ikke tidligere har været på kursus ved KCL, noteres disse elever på listen under nye elever.
  • For disse elever skal der sendes en ansøgning med selvbetjeningsløsningen Ny i KCL. Se mere om dette i beskrivelsen for dette.

Ansøgningsskemaer

Ansøgningsskema

Elever til kommende 4. klasse

 

Link til selvbetjeningsløsningen findes under nyttige links i Aula eller ved at trykker her.

Kommende 4. klasse

Ansøgningsskema

Nye elever fra nuværende 4. klasse til 9. klasse

Link til selvbetjeningsløsningen findes under nyttige links i Aula eller ved at trykke her: 

 Ny i KCL.