Om KCL

Kompetencecenter for læsning (KCL) i Thisted Kommune har base på Asylgade 22, 1. sal og har tre konsulenter ansat, der kører rundt på alle folkeskolerne i kommunen. Leder af centeret er Lotte Dahlgaard Andersen, som også er afdelingsleder af KUI.

I Thisted Kommune er der udarbejdet en fælles handleplan for sprog og læsning for alle børn fra 0 - 18 år. Det giver en klar og tydelig strategi for, hvordan man finder, tester, underviser og hjælper ordblinde elever, helt fra skolestart:

Der tilbydes Tidlig Læsehjælp i 1. og 2. klasse til elever, der stadig kæmper med at knække læsekoden. Dette er intensivt kursus i bogstavernes lyde, navn og form. For de elever, som trods indsats, hårdt arbejde og ekstrakurser ikke knækker læsekoden, bliver de i slutningen af 3. klasse testet med Ministeriets ordblindetest.

Når en elev er testet ordblind, bliver de optaget på Kompetencecenter for læsning. I løbet af 4. klasse kommer en konsulent fra Kompetencecenter for læsning ud, og afholder et intensivt kursus for eleven, på elevens egen skole i tre uger. Kurset er en kombination af observation af elevens styrker og vanskeligheder, intensivt kursus i kompenserende it, hjælp til implementering på klassen, undervisning af lærerne, rådgivning til læsevejlederne, møder med forældrene o. lign.

Konsulenten følger eleven helt frem til og med 9. klasse, med årlige kurser for både elever og lærere. Det betyder, at konsulenterne er ude på hver skole flere gange årligt, og kan hjælpe til, hvis lærere eller elever er i tvivl om noget, eller hvis der er kommet nye it-teknikker/muligheder, som den ordblinde elev kan have gavn af.

De tre konsulenter underviser årligt ca. 310 ordblinde elever fordelt på kommunens 16 folkeskoler.

Når konsulenterne ikke er på skolen, er det lærerne og læsevejlederne, der hjælper eleven videre i det daglige. På alle skoler er der en uddannet læsevejleder, og disse bliver på tre årlige netværksmøder klædt på af Kompetencecenteret, til at varetage opgaven. Derudover afholder Kompetencecenteret kurser for lærerne flere gange årligt, ligesom forældrene inviteres til fælles forældremøder for ordblinde elever.

Sidste reviderede udgave

Evalueringsplan

Inspirationshæfte

Følg elevens læseprogression

KCL Thisted

Folder

KCL Thisted

Retningslinjer

Artikel

Ordblindevenlig matematik og naturfag

Artikel

Perspektiver på læse- og skriveteknologi